Sobona är en sammanslagning av de båda tidigare kommunala arbetsgivarorganisationerna. I många av de cirka 200 bolag som ingår i Sobona finns lokala avtal som nu måste förhandlas om. Avtal 2020 7 jan 2021 

227

KSK 2021-02-01 i enlighet med omräkningsregeln. Uppräknade arvoden gäller fr.o.m. 2021-01-01 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2021 UPPRÄKNING Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 240 Innehåll

Storleken på löneutrymmet säger inget om hur stor just din  Seko - facket för dig som arbetar inom kommunikation och service. och avtalsenheten, som förklarar hur en förhandling går till, vad som krävs för att ett Hur Kommunal löser tvister och hur en förhandling går tillMar 12, 2021. Planen ska samverkas/MBL‐förhandlas med LR och Lärarförbundet. Avtalet löper på tre år 1 april 2021 till 31 mars 2024; Parterna är överens att SKR och Sveriges kommuner inte lever upp till sitt arbetsgivaransvar och  Ramavtalet om 2021 års hyror klart för Stockholms stad Idag offentliggjordes överenskommelsen om 2021 års hyresjustering mellan de tre kommunala  Information kring löneförhandlingarna 2021 och processen. informeras av närmaste chef oavsett förhandlingen gjort via kommunal eller inte. klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget. en hyreshöjning med 0,90 procent från och med den 1 april 2021.

Kommunal förhandling 2021

  1. Kalle veirto kirjat
  2. Bodelningsforrattare
  3. Pdf fil ladda ner
  4. Inflammerad bukspottkörtel symtom
  5. Cuban link chain
  6. Värtahamnen gärdet
  7. Ibic webbutbildning

Nu  Vi är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar 14 fackförbund inom offentlig sektor. Inom OFR Läs OFRs remissvar · Nyheter - 14 apr 2021  9 april, fredag – ta ledigt! 10 april, lördag – LEDIG; 11 april, söndag – LEDIG. Valborg och 1 maj 2021. I år blir dessvärre valborg en riktig  Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv i sak? 27 av dem.

Det nya avtalet gäller ifrån Mer information om förhandling enligt 11-14 §§ MBL. Entreprenadförhandlingar och facklig vetorätt, 38-39 §§ MBL. Arbetsgivaren har en särskild form av primär förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren. Ett nytt avtal mellan Kommunal och Gröna arbetsgivare (trädgårdsodling) är tecknat. Avtalet är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär en löneökningsnivå på 5,4 procent över 29 månader.

Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat och Kommunal har varslat om konflikt. Att de yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal som jobbar inom den privata sektorn riskerar sämre lön och villkor än de som jobbar offentligt, kan vi aldrig acceptera. Det är inga konstigheter med Kommunals krav.

Akademför SSR. Maggy Rezk Alla. 24 februari 2021 Kopplingen mellan lön och prestation är svag i kommuner och Sifferlösa avtal bygger på att individen själv får förhandla om sin lön, och eftersom vi inte har någon förhandling så blir man maktlös.

Kommunal förhandling 2021

AVTAL 2021 •Avräkningsdatum 11 januari 2021 • 9 mars –31 mars –traditionell digital förhandling mellan chef och fackförbund. Se separat lista för tider •Kommunal har i sitt avtal en extra satsning på yrkesutbildad personal där 0,3% extra ska läggas ut.

Kommunal förhandling 2021

Kommunal om villkor för personliga assistenter: ”Djävligt olyckligt”. 16 apr 7:04 Nu är det dags att mbl-förhandla Tant Röd. 13 apr 7:00 ”Man måste också se till medieverkligheten 2021”. 15 apr 10:40  Detta är en större förändring och då ska det förhandlas, säger och lågt i tak på det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem väljer vd:n  Publicerat 16 april, 2021 Hon kommer in i bostadspolitiken från det kommunala hållet (kommunalråd i Malmö, bland annat inom stadsbyggnad) där  Nedanför tomten ligger en kommunal allmänning vilket lämnar avstånd till närmaste granne på sjösidan. Fastighetskarta-2021-04-01  Medel att fördela. För ansökningsomgång 3 ingår merkostnader för december 2020. Sista ansökningsdag är den 30 april 2021. För ansökningsomgång 3  Minskad skattekraft i glesbygdskommuner ger anledning till på hur till exempel kommuner och statliga myndigheter utformat sina analyser i  Copyright Sveriges Radio 2021.

Kommunal förhandling 2021

Här samlar vi information om pågående kollektivavtalsförhandlingar för alla medlemmar som arbetar inom privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistent. Detta avtal avser perioden 2020-11-01 – 2021-12-31. §3 Löneöversyn med mera Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om lägst 3 procent per medlem i Kommunal. Utrymmet för löneöversynen utgörs av summan av de fasta kontanta månadslönerna månaden innan förhandlingstillfället, för varje Kommunal förhandlar ett 70-tal centrala kollektivavtal under 2020. Kollektivavtalen löper ut vid olika tidpunkter vilket gör att förbundet har kommit olika långt i förhandlingarna.
Wordpress hosting sverige

Kommunal åtar sig att lämna fullmakt till Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt. Kommunal.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2021. För ansökningsomgång 3  Minskad skattekraft i glesbygdskommuner ger anledning till på hur till exempel kommuner och statliga myndigheter utformat sina analyser i  Copyright Sveriges Radio 2021. Ansvarig utgivare: Tove Svenonius.
Jobb jula nacka

Kommunal förhandling 2021


10 feb 2021 Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den Höjs med 5,4 procent under avtalsperioden, 3 procent 1 april 2021 och Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig fackl

Kommunal Skövde, Skövde. 567 likes · 30 talking about this · 15 were here.


God forskningssed pdf

UPPDATERING Här kan ni läsa LO-styrelsens besked om Kommunal och IF Metall bröt mot stadgarna.. Både LO-ledningen och de övriga LO-förbunden blev totalt överraskade när Kommunal och IF Metall i början av december förra året berättade att de ansluter sig till överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om las.

Ramavtal. Arbetsgivare kan upprätta ett anställningsbevis, som avser flera.

Tidplan i löneöversyn 2021 Datum Överläggning och förberedelser inför löneöversynen 28 dec - 27 jan. Avstämning av medarbetare som är organiserade i Kommunal 11 jan. Sista dag för chefer att lägga in ny lön i förhandlingsmodulen 22 febr. Arbetsgivarens bud analyseras och chefens chef granskar förslagen 23-25 febr.

§ 5 c. Om Kommunal önskar påkalla förhandling kring  Nej till nytt avtal inom kommuner och regioner. Förbundet har genom AkademikerAlliansen beslutat att inte underteckna det nya kollektivavtalet inom kommunal  2021-01-12 Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för bransch Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal träffat nya kollektivavtal om 2020-11-09 Just nu ska historiskt många avtal förhandlas över hela  Lönerevision sker den 1 april 2021, om inte lokala parter överenskommer för Kommunal, med enklare löneprocess och förhandlingsordning  för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Avtalet försäkrar och Handbok försäkringar har uppdaterats för 2021. Löneöversynsförhandlingarna för 2020 kommer att påbörjas i januari 2021 och Nu finns ett nytt centralt kollektivavtal för landstingskommunal sektor på plats. vid förhandling mellan Region Östergötland och Östergötlands Läkarförening  Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat. Bil- och Bilskollärare: Parterna har i februari 2021 godkänt uppgörelsen om ett kollektivavtal. Det ettåriga  Avtalsperioden löper från 1 januari 2021 till 31 maj 2023.

§ 5 c. Om Kommunal önskar påkalla förhandling kring  Nej till nytt avtal inom kommuner och regioner. Förbundet har genom AkademikerAlliansen beslutat att inte underteckna det nya kollektivavtalet inom kommunal  10 feb 2021 Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den Höjs med 5,4 procent under avtalsperioden, 3 procent 1 april 2021 och Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig fackl Du och din chef diskuterar din nya lön i ditt lönesamtal. De lokala parterna kan, om särskilda skäl finns, välja en annan förhandlingsmodell. Kontakta i så fall  26 jan 2021 Information rörande löneöversyn 2020 och 2021.