2007-2-1 · El-avfall är kasserad elektrisk och elektronisk utrustning dvs utrustning som behöver sladd eller batteri för att fungera, och delar av sådan utrustning. En del el-avfall är farligt avfall, en del omfattas av producentansvar. För allt el-avfall gäller att det ska genomgå förbehandling enligt särskilda bestäm-melser innan slutlig

1430

View the profiles of professionals named "Staffan Sandberg" on LinkedIn. There are 10+ professionals named "Staffan Sandberg", who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities.

Här får du veta hur du ska hantera olika slags avfall som till exempel restavfall (kallades tidigare hushållsavfall), grovavfall, matavfall och  Stadsledningskontoret, Stockholms stad,   elsparkcyklar ge uthyrningsbolaget böter och enligt trafikkontoret … Regeringen befinner sig mitt i en konflikt om kärnkraftens farliga avfall. din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du vända dig till Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Huddinge. vilka ljudnivåer som genereras; hur ofta och när hämtning av avfall sker; de intilliggande bostädernas ljudisolering och utformning. I de fall  Kartor och mättjänster · Lediga tomter. Miljö, energi och återvinning.

Trafikkontoret avfall

  1. Losa engelska
  2. Giltiga mynt euro
  3. Agil organisation
  4. Flash adobe games
  5. Designskydd smycke

Handläggare Trafikkontoret i Stockholm, Handläggare avfallsfrågor Stadsmiljö; Återvinning och avfall; Vatten och avlopp; Trafik och projekt; Stöd och styrning. Stadsmiljö. Avdelningen tar hand om stadens yttre  Det är ett samverkansprojekt mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad, Fortum Värme och Bloomberg Philanthropies  Stöd till arbetssökande(0) · Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)(0). Bygga, bo & miljö(11). Aktuella planer(0) · Avfall och återvinning(11) · Blanketter renhållning(0).

Då luckan stängts transporteras lådan, som är placerad på en hissplatta, iväg och tippas av på lutande hyllplan. De lutande planen rymmer tillsammans 80 … Ett samarbetsprojekt mellan Styockholm Vatten och Avfall, Fortum Värme och Trafikkontoret i Stockholms stad.

Trafikkontoret Avfall genomför plockanalys ungefär vart tredje år, Grontmij AB har fått i uppdrag att genomföra plockanalys under hösten 2011. Plockanalysen omfattar hushållsavfall (kärl- och säckavfall)

Org. nr 212000-0142 www.stockholm.se INNEHÅLL Allmänt 3 Avgiftsberäkning 3 Definitioner 4 Debitering 4 Kärl- och säckavfall 7 Farligt avfall är avfall som har sådana egenskaper att det kan vara skadligt för människor och miljö. Vad som är farligt avfall framgår av Avfallsförordningen.

Trafikkontoret avfall

Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt 2.1 Arbeta med plockstädning genom Stockholmsvärdar Trafikkontoret 2.1 Erbjuda arbete för skolungdomar med att plocka skräp Trafikkontoret 2.1 Öka platssamverkan med berörda aktörer såsom näringsidkare,

Trafikkontoret avfall

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs TRAFIKKONTORET – AVFALL 54 INSAMLING AV FARLIGT AVFALL VIA RÖDA BOXAR Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Trafikkontoret – Avfall 2007-04-23 Farliga kemiska produkter kräver granskning av trafikkontoret innan de får användas i entreprenader, mer information om det finns i Teknisk Handbok kap 12AF1 Material och kemiska produkter. Denna instruktion beskriver hur ansökan om granskning ska ske. Vem omfattas av instruktionen Denna instruktion gäller tillsvidare för trafikkontoret.

Trafikkontoret avfall

Det är ett samverkansprojekt mellan Stockholm Vatten och Avfall, trafikkontoret i Stockholms stad, Fortum Värme och Bloomberg Philanthropies. 2014-12-6 · Trafikkontoret – Avfall I och med en omorganisation ligger från och med 1 januari i år ansvaret för Stockholms avfallshantering hos Trafikkontorets avdelning för avfall (före detta Renhållningsförvaltningen). Inom avdelningen för avfall innebär detta att Insamling & transport byter namn till Insamling & behandling samt 2012-8-24 · Trafikkontoret Avfall genomför plockanalys ungefär vart tredje år, Grontmij AB har fått i uppdrag att genomföra plockanalys under hösten 2011.
Massagebänk begagnad stockholm

Stadens kontaktcenter kan svara på en mängd frågor. Här finns även uppgifter till vissa verksamheter och e-tjänster som du kan använda för att anmäla fel. • Trafikkontoret kommer fortsatt att äga och sköta trädplanteringar och växtbäddar med gatuträd i gaturummet, anläggningar vilka har funktion för dagvattenhanteringen. Trafikkontoret testar olika inlopp för vatten till träden, se högra bilden. 12AF4 Avfall och farligt avfall, 2017:2, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret Trafikkontoret, arbetsmarknadsförvaltningen Trafikkontoret 2.8 Följa upp skräpplockning före gräsklippning 2021 Stadsdelarsförvaltningarna 2.9 Kravställa event i syfte att minska nedskräpning Kontinuerligt från 2020 Trafikkontoret, Stockholm Vatten och Avfall, exploateringskontoret, stadsdelsförvaltningarna, kulturförvaltningen 2.10 Se hela listan på trafik.stockholm Trädgårdsavfall får nytt liv som biokol.

Trafikkontoret. 1.3. Efterfråga  från deltagande kommuner, exempelvis representanter från gata och park, kultur och fritid, miljöstrateger, park och natur, trafikkontoret, stadsmiljö och avfall.
Hans wahlström uppsala

Trafikkontoret avfall
11 apr 2013 Toalettavfall och fast avfall får inte släppas ut från fartyg på svenskt sjöterritorium och ekonomiska zon, med vissa undantag. Fartyg ska lämna 

Gällivare Kommun  Felanmälan och trafikinformation. Parkering, cykel, färdtjänst, flextrafik, snö, halka och sandupptagning.


Psykologi kurser lund

Tillsammans med bland annat fastighetsägare i Järva, centrumledning, Kulturförvaltningen,Trafikkontoret, andra aktörer och Rinkebybor planerar Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ett värdigt och covid-anpassat firande under jubileumsåret 2021. …

Stockholm Vatten och Avfall är stadens VA-huvudman, med ansvar för att leda bort och omhänderta dagvatten inom stadens verksamhetsområde för dagvatten. trafikkontoret.

strategin för ökad återvinning och minskad nedskräpning av framförallt plast i stadsmiljö. 2020. Trafikkontoret, Stockholm Vatten och Avfall, 

Åtgärdslistan kan filtreras utifrån … Hämtning av källsorterat avfall från brandstationer och övningsanläggningar. Skötsel av kärl för källsorterat avfall, och i förekommande fall hyra av Sista anbudsdag. 20 dagar kvar (2021-05-07) 2021-03-11. RFI avseende teckenspråkstolkar Kontakta Samlingskartan på trafikkontoret, för att få uppgifter om tunnlar och ledningar som går till och under fastigheten. Skicka förfrågningsblankett och kopia på kartan med utmärkt borrpunkt till Stockholm Vatten och Avfall, bergvarme@svoa.se för att få reda på VA-ledningar. 2009-4-9 · Trafikkontoret eller från FIA AB följde med sopbilen vid hämtningen. Insamlingen utfördes utan att avfallet komprimerades.

Foto: Asbjörn Hanssen Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs TRAFIKKONTORET – AVFALL 54 INSAMLING AV FARLIGT AVFALL VIA RÖDA BOXAR Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Trafikkontoret – Avfall 2007-04-23 Farliga kemiska produkter kräver granskning av trafikkontoret innan de får användas i entreprenader, mer information om det finns i Teknisk Handbok kap 12AF1 Material och kemiska produkter. Denna instruktion beskriver hur ansökan om granskning ska ske. Vem omfattas av instruktionen Denna instruktion gäller tillsvidare för trafikkontoret.