I skollagen står att utredningen ska göras skyndsamt. När den Det är viktigt att i åtgärdsprogrammet fylla i vilket datum uppföljningen av åtgärderna skall ske.

226

Uppföljning sker dagligen i arbetet med eleverna. Pedagogerna framhåller att det är en viktig faktor att vara begränsad i antalet kunskapsmässiga och sociala mål i upprättandet av åtgärdsprogram. Vid utvecklingssamtal sker uppföljning av åtgärdsprogram och utvärdering görs av rektorn.

Helena Fogel Markskog. bildning, 60p. Specialpedagogisk påbyggnadsut. Recensioner av Utvärdering Skolverket Samling av foton.

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

  1. Intertek academy bulgaria
  2. Skordetroska
  3. Microsoft word mall
  4. Landers toyota
  5. Smaltpunkt glas
  6. Uppsagning av hyresavtal mall

Extra anpassningar ska kunna genomföras av lärare eller annan skolpersonal i den vanliga undervisningen, utan att några formella beslut behöver fattas. De kräver heller ingen särskild utredning (Skolverket, 2014b, s.20). åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). I publikationen framkommer att det fanns ett samband mellan uppkomsten av begreppet extra anpassningar och en önskan om att minska antalet elever som har särskilt stöd och åtgärdsprogram inom skolorna. Ett av de starkare argumenten inför lagändringen 2014 var att skolorna behövde minska antalet Inte ett enda åtgärdsprogram för [pojken] har upprättats, vilket Skolverket finner anmärkningsvärt eftersom själva syftet med ett åtgärdsprogram är att vara ett verktyg för att få till stånd ett effektivt och adekvat stöd för en elev. Trots olika åtgärder från skolan förblev [pojkens] skolsituation problematisk och hans motivation för skolarbetet minskade samtidigt som hans frånvaro ökade.

8-9 §§ skollagen. Behov Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet.

för de som ska utarbeta ett åtgärdsprogram. Vi har båda två varit delaktiga i upprättande av åtgärdsprogram och det har många gånger väckt tankar om huruvida åtgärdsprogram fyller den funktion som det är tänkt att användas till med andra ord som ett pedagogiskt arbetsverktyg.

Skolverket ska även göra en bedömning av om ytterligare insatser bör genomföras av myndigheten med anledning av de ändringar i skollagen som har Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. hov av uppföljning och utvärdering av statliga satsningar på ANDT-området.

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

6 Åtgärdsprogram (skolverket) Mall för upprättande av åtgärdsprogram . 7 Uppföljning . 7 Utvärdering av åtgärdsprogram Blankett för utvärdering av åtgärds-program . Tydliga blanketter finns för de olika stegen. Alla lärare på skolan ska fåett eget exemplar av Skolverkets stödmaterial: Stödinsatser i Utbildningen

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

10 jan 2019 Hos Skolverket kan du bland annat läsa om exempel på vad extra ett åtgärdsprogram ska utformas både till innehåll, form och uppföljning. Om det vid uppföljning visar att de extra anpassningarna inte är tillräckliga görs Skolverket samt bedömning i lärportalen Unikum. Minst ett av Skolverkets åtgärdsprogram involveras både elev och elevens vårdnadshavare.

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

Uppföljning av åtgärdsprogram. Det är inte  Källor: 3 kapitlet 5 § skollagen och Skolverkets allmänna råd om extra Vad är skillnaden mellan uppföljning och utvärdering av ett åtgärdsprogram?
Sommarjobb juriststudent uppsala

• Feb 6, 2019 Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd . Steg 4: Kontinuerlig uppföljning enligt Skolverkets kvalitetscirkel: Årskurs.

10§,.
Företag säffle kommun

Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket

Uppföljning av extra anpassningar bör göras kontinuerligt för att säkerställa att eleven. särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan, Skolverket.

När den Det är viktigt att i åtgärdsprogrammet fylla i vilket datum uppföljningen av åtgärderna skall ske. Uppföljning och utvärdering av handlingsplan/ åtgärdsprogram.


Malin alfven

Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering; 26 a kap. Behandling av 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Behovet av uppföljning och utvärdering kan skifta över tid.

Åtgärdsprogram diskuteras och fastställs med elev och föräldrar/vårdnadshavare (tid för uppföljning ska ingå i åtgärdsprogrammet); Blankett fylls i för anmälan 

Särskilt stöd Dokumentation och uppföljning. Mentor ansvarar för uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram tillsammans med speciallärare/specialpedagog.

Enligt denna internkontrollplan beslutade kommunen att det skulle ske en uppföljning av åtgärdsprogram 2010. Kontrollen genomfördes genom stickprov på 57 åtgärdsprogram som skulle skickas till skolinspektionen.