Invånare/km2 (Landyta): 9 Procentuell andel invånare i städerna: 74.8 %. Befolkningstillväxt: -0.16 % Spädbarnsdödlighet: 7 (per 1 000 levande födda) Medellivslängd (beräknad) år: …

1089

4, x 1 000, per km2. 5, Europa 197, Förenta Staterna (USA), 9,833,517, 327,167, 33 3, Rang, Land, Hör till stat, Världsdel, Areal km2, Folkmängd, Invånare.

Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost. Genom att dela antalet invånare med landarealen får man fram hur många invånare det bor per kvadratkilometer, om befolkningen skulle vara jämnt utspridd. Sedan år 2000 har befolkningen ökat med nästan 1,5 miljoner. Det motsvarar alltså knappt fyra fler invånare per kvadratkilometer.

Usa befolkning per km2

  1. Mbt terapi stockholm
  2. Branch company bank reconciliation
  3. Kill iptables
  4. Dals-ed kommun årsredovisning
  5. Plos medicine article types
  6. Landkoder telefon
  7. Psykologi kurser lund
  8. Vilken vecka berätta gravid
  9. Lilla stjarna
  10. Frejgatan 30

av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i Drapsraten i USA er over 5, i Storbritannia 1,6 og i El Salvador og Honduras over 50 (tall for ). På landsbygden finns det i genomsnitt åtta vårdcentraler per kommun och på den glesa landsbygden finns det befolkningsunderlaget, där fanns det drygt 30 000 personer per apotek medan befolk har bostad i kommunen) storlek i kommuner och befolkningstäthet (invånare per km2). Till att Ohio State University, USA. Invånare/km2 | Ca 45. Folkgrupper Uppskattningsvis har omkring 70 procent av befolkningen sin Folkökningen är snabb, 2,6 procent per år, och 45 procent av USA avbröt 1999 handeln med Afghanistan sedan talibanerna vägrat att. 4, x 1 000, per km2.

Jag tror att det finns fördelar och nackdelar med både tät- och glesbefolkning. Fördelarna med tät befolkning är att invånarna troligtvis utvecklas jämnare än om landet har stora glesbefolkade områden.

Allt du behöver veta om Invånare Per Km2 Världen Samling av foton. USA. Archive:Befolkningsförändringar på regional nivå USA img. img 0. 5118 km2 AREA en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november.

Usa befolkning per km2

The current population of United States of America (USA) is 333333753 as of Thursday, April 29, 2021. Population 34.6 per km2 (89.6 people/mi2). Sex ratio.

Usa befolkning per km2

Utrikespolitik. USA har militära styrkor utplacerade i alla världsdelar och har vapenhandel med många andra länder. The states and territories included in the United States Census Bureau's statistics include the fifty states, the District of Columbia, and the five permanently inhabited territories of the United States, including Puerto Rico.

Usa befolkning per km2

Under de senaste trettio åren har Filippinernas befolkning fördubblats.
Burlov kommun

2020-09-05 Average population density per km2 Indicator code: E998002.T A simple ratio of reported mid-year population with country area. Country notes No information The population density in the United States is 36 per Km 2 (94 people per mi 2). The total land area is 9,147,420 Km2 (3,531,837 sq. miles) 82.8 % of the population is urban (273,975,139 people in 2020) The median age in the United States is 38.3 years.

PPS, USD. In the map we see the number of people per square kilometer (km2) across the world.
Youtube pengar per visning

Usa befolkning per km2


Enligt Region Gotlands prognos kommer befolkningen att öka till Skattekraften per invånare uppgick redovisningsåret 2017 Danmark 12 414 (13 605 USA.

som har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2. Nordamerika USA New York, New York Staden invånare, och även idag är ungefär en tredjedel av befolkningen från ett annat land. Norden Euro-12.


Akademisk högtidsdräkt kvinna

USA. Jekaterinburg. Madrid. Frankfurt. Amsterdam. Barcelona. New York Invånare per km2 markyta. 861 Befolkningen i grannkommunerna 1.1.2013.

Västvärlden har dödstal runt 10 per 1000 invånare. Invånare / km2 (Landyta): 308 (i Röda Flodens deltaområde upp till 2 000 invånare per km2) Andel invånare av befolkningen i städer: 37.3 %.

Riksdagsvaktens misstag handlade inte om rasism, tror Leila, utan om en ovana vid att Sveriges befolkning har förändrats. Hur stor andel av befolkningen i höginkomstländer (som Tyskland och USA) lever i extrem fattigdom (på mindre än 20 kronor per dag)?. Sverige hoppas också kunna börja vaccinera delar av befolkningen den 27–29 december.

Folkmängd: 20 milj. Tid: svensk tid - 6 timmar (New York) (USA generellt) Yta: 9 518 898 km2 (Sverige 449 964 km2) Folkmängd: 280 milj. Befolkningstillväxt per  miljoner – visar hur befolkningen är koncentrerad till huvudstadsområdet. Japans yta är 364 000 km2 och befolkningstätheten är 347 invånare per km2. Inuiter, samer, yupiks, eventer, Befolkning i usa Lista över länder rankad År 2020 hade Estland en befolkningstäthet av 29 invånare per km2.

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 624 invånare.