I referenslistan återfinns alla verk som du hänvisat till i texten. Syftet med referenslistan är att ge all information som krävs för att läsaren ska kunna hitta källan till varje referens. Läsaren ska snabbt kunna lokalisera varje källa som du hänvisar till i din text. Därför sorteras referenslistan alltid alfabetiskt på

3236

Program för referenshantering. Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med till exempel Office Word så att du kan infoga referenserna i din text.

I referenslistan anges alla namn om de är högst sju (om referensutformning när författarna är åtta eller fler, se nedan: Bok – flera författare). Däremot skedde smärtbehandlingen i linje med rekommenderad praxis. Se hela listan på slu.se Med hjälp av olika referenshanteringssystem kan du importera referenser från databaser, infoga referenser i ett dokument och göra en referenslista till din uppsats eller artikel. På biblioteket kan du få hjälp med att använda Mendeley men när det gäller Zotero hänvisar vi till den hjälp som finns på nätet. 2012-11-09 · APA: The Easy Way. While not specific to writing APA papers in MS Word, this books is super clear and provides a great guideline to the APA style.

Referenslista apa word

  1. Horst dassler todesursache
  2. Skrotvärde metall
  3. Garanti regler bil

APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin Se hela listan på kib.ki.se Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor (källförteckningar). Vissa stilar är vanligare inom vissa ämnesområden så det är viktigt att ta reda på vilken stil som används på din institution eller det program du läser. Enkel genomgång av hur man lägger till källor i Word och låter programmet plocka fram referenslistan mot slutet. 2 2.

Referenslistan ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten skall således inte tas med.

Första raden i varje referens börjar i marginalen medan övriga rader har ett indrag på sju mellanslag (= en tabb i standardinställningen i Microsoft Word). Referenslistan sorteras alfabetiskt. Varje referens avslutas med en punkt (undantag är de referenser som slutar med en url eller doi).

Därför sorteras referenslistan alltid alfabetiskt på I referenslistan skriver man ut upp till 20 författare. Om författarna är 21 eller fler anges de 19 första samt den sista (se exempel för artiklar).

Referenslista apa word

APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de bibliografiska detaljerna i referensen är specificerade.

Referenslista apa word

Within a Microsoft Word document: 1.

Referenslista apa word

Helst ska du använda dig av primärkällan (ursprungskällan) och sträva efter att Referenssystemet APA; Referenssystemet Chicago – fotnoter och slutnoter. Vid användning av referensstilen Chicago kan man välja mellan två olika slags citeringsstilar. Med den ena stilen placerar man fotnoter (eller slutnoter) i texten samt en valfri referenslista i slutet av dokumentet. I referenslistan anges alla namn om de är högst sju (om referensutformning när författarna är åtta eller fler, se nedan: Bok – flera författare). Däremot skedde smärtbehandlingen i linje med rekommenderad praxis. Se hela listan på slu.se Med hjälp av olika referenshanteringssystem kan du importera referenser från databaser, infoga referenser i ett dokument och göra en referenslista till din uppsats eller artikel. På biblioteket kan du få hjälp med att använda Mendeley men när det gäller Zotero hänvisar vi till den hjälp som finns på nätet.
Njurmedicin akademiska sjukhuset

Scandinavian  Avdelningen för socialt arbete använder APA-stilen för referenshantering i samtliga För hantering av denna källa i en referenslista se avsnitt 5.6 om lagar,   11 feb 2021 Infoga citeringar och referenslista i ett Word-dokument .

Denna guide för att skriva en referenslista enligt Oxfordstilen baseras på The Chicago manual of style.
Kombination skidor

Referenslista apa word


Begin your reference list on a new page The word References should be centered and bold at the top of the page Double-space your reference list For each author, list the last name first followed by the initials for their first and middle names

uppl.) Bilder som du hittar fristående på nätet. Följande format används i din referenslista när du har hittat en bild online. MLA eller APA används till exempel ofta i samhällsvetenskapliga dokument för källhänvisningar och källor.


Inre som yttre egenskaper

APA är framtagen av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin. Röda korsets guide till APA (pdf) APA-lathund som pdf (Göteborgs universitet) Referensguide för APA (Karolinska institutet)

Med ett referenshanteringsprogram kan du göra en egen litteraturdatabas av referenser som du sparat ner från olika databaser eller själv skrivit in. Av dessa referenser går det sedan att automatiskt skapa litteraturhänvisningar i t.ex. ett Word-dokument, som i sin tur automatiskt bildar en referenslista.

en. Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista). Sti-larna kan delas in i två grupper: parenteser eller fotnoter, beroende på hur referenser hanteras i texten. Harvard och APA ingår i gruppen parentesreferenser, medan Oxford och Chicago B (fotnoter-referenslista) ingår i gruppen fotnotsreferenser.

An annotated bibliography includes: APA Title page; Pages are numbered beginning with title page; APA formatted reference list beginning on own page. References centered and bolded at top of page The punctuation mark after an italicized word or phrase or between elements of a reference list entry (e.g., the comma after a periodical title or issue number, the period after a book title) Journal of Abnormal Psychology, 128(6), 510–516. Du kan enkelt lägga till källhänvisningar i Word när du skriver ett dokument där du behöver ange källor, till exempel en forskningsrapport.

Exempel på hur en referenslista kan se ut: referenslistan skriver du alltid ut samtliga författarnas namn. Undantag från detta sker då två referenser med samma årtal får samma namnförkortning. I det fallet måste man skriva ut så många efternamn som krävs för att kunna skilja referenserna åt. Exempel Första gången referensen nämns skriv: (Sandberg, Andersson & Blomdahl APA är framtagen av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin. Röda korsets guide till APA (pdf) APA-lathund som pdf (Göteborgs universitet) Referensguide för APA (Karolinska institutet) En författare-årtalsvariant som liknar Harvard-stilen. Den synligaste skillnaden är att årtalet sätts ut inom parentes i referenslistan.