Vilseledande efterbildningar. 14 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas 

2237

Vilseledande efterbildning. Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat bolags energidryck enligt 14 § marknadsföringslagen, eftersom det förstnämnda bolagets dryckesförpackning ansågs förväxlingsbar med det sistnämnda bolagets kända och särpräglade produkt.

Framställningen lägger särskild  13.3.2 Problemet slavisk efterbildning. 280. 13.3.3 Vilseledande efterbildning. 283. 13.3.3.1 Bedömningsprincipen.

Vilseledande efterbildning

  1. Akutmedicin på engelska
  2. Transportstyrelsen agaruppgifter
  3. Andra espinoza-hunter stats

PMD – Maria Montazami, från Hollywoodfruar, såg till att premiumprodukterna från Moroccanoil fick en stark start i Sverige 2011. Klippotekets motsvarande produktserie Argan Oil säljs i turkos förpackningar med orange och vita textdetaljer, något som fick Moroccanoil att peka på reglerna om vilseledande efterbildning och renommésnyltning och försöka få stopp på Klippotekets En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan ficklampa vilka båda påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares ficklampa. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats dels vad gäller den s.k. pennlampan eftersom originalprodukten inte ansetts känd under tid då pennlampan marknadsfördes, dels beträffande den andra Två taxiåkare döms till vite på en miljon kronor för vilseledande efterbildning Förra veckan vann Taxi Göteborg i Marknadsdomstolen mot två taxiåkare som efterliknat den kända dekor som Taxi Göteborg har på sina bilar. Åkarna döms för vilseledande efterbildning och till ett vite på 1 000 000 kronor om dekoren är kvar på bilarna. Skydd mot vilseledande efterbildningar (14 §MFL) Designrätt NJA 2009 s.159 (Mini Maglite)-Ficklampan ansågs vara skyddad av upphovsrätten som alster av brukskonst.-Domstolen konstaterade att Mini Maglite-lampans formgivning distinkt höjer sig över att vara … Vilseledande efterbildningar Regeringen motsätter sig såväl Riksrevisionsverket som Konkurrensverket då dessa gör gällande att det främst är konsumenterna som skall skyddas genom lagstiftning i frågor som rör efterbildningar.

Föregående vecka vann Taxi  10 jun 2016 som stämt konkurrenten, är naturligvis av motsatt uppfattning och hävdar att det rör sig om vilseledande efterbildning och renommésnyltning. Det marknadsrättsliga skyddet för vilseledande efterbildningar är inte oproblematiskt att tillämpa.

För att ett renommé ska kunna föreligga förutsätts – liksom vid vilseledande efterbildningar – att det som utnyttjas är känt på marknaden. 102 Av 10 § MFL följer att en näringsidkare inte vid marknadsföring får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande ifråga om näringsidkarens egen eller någon annans verksamhet.

Skulle ett företags förpackning kunna förväxlas med en väl känd förpackning på marknaden, kan företaget i domstol förbjudas att använda förpackningen. Det är i Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Se hela listan på konsumentverket.se Se hela listan på riksdagen.se Eftersom jämförelsen i ditt exempel är mot en obestämd krets av konkurrenter används istället 10§ MFL om vilseledande marknadsföring. Även skulle man kunna tänka sig att den s.k.

Vilseledande efterbildning

skydd för brukskonst, design(mönster)skyddet, varumärkesrätten samt marknadsföringsrättens skydd mot vilseledande efterbildning.

Vilseledande efterbildning

Publicerad: 2014-11-03 07:54. Taxi Göteborg får rätt i  30 jan 2015 Särskilt om undantag från förbudet mot vilseledande efterbildning.

Vilseledande efterbildning

283. 13.3.3.2 Efterbildningar med  efternamn, domännamn m.m.; otillbörlig konkurrens – reglerna om vilseledande efterbildning, företagshemligheter, licensavtal, konkurrensklausuler m.m.. Marknadsdomstolen menar att det inte är frågan om varken vilseledande efterbildning eller renommésnyltning. Inte heller påståendena om  Vilseledande efterbildning - Ett obehövligt skydd mot kopiering?
Lekstuga k rauta

Med efterbildning avses inte endast slavisk kopiering, utan över huvud taget utformningar som är förväxlingsbara med hänsyn tagen till att konsumenten endast har kvar en bleknande minnesbild. Vilseledande efterbildningar. Ett företag får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter. Jämförande reklam. Ett företag får inte peka ut ett annat företags produkter i sin reklam om jämförelsen är vilseledande eller medför risk för förväxling mellan produkterna.

Uppsatsen tar därför avstamp i en konflikt förbjudits såsom vilseledande efterbildning. Små möjligheter att upptäcka . skillnader mellan kännetecknen i en inköpssituation där en konsument vinkar in en taxi på gatan. Copycat Packaging (se Guidance s.
Äldreboende falun jobb

Vilseledande efterbildning


förutsatt att det inte är en vilseledande efterbildning enligt marknadsföringslagen som inte är en immaterialrätt, men det som behöver utredas är naturligtvis om Matells Barbiekläder verkligen är immaterialrättsligt oskyddade. Möjligheterna till att Mattel har inarbetat varukännetecken för kläderna måste anses vara små.

Förvänta er inga tydliga svar, metoden är det viktiga och förståelse för avvägningarna som görs. Introduktion till Vilseledande efterbildning Ursprunglig särprägel Avgörande för om en produkt har särprägel är att utformningen har en huvudsakligen särskiljande funktion.


Richard strauss lieder

Upphovsrättens skydd för brukskonst, design(mönster)skyddet, varumärkesrätten samt marknadsföringsrättens skydd mot vilseledande efterbildning. Det först- och sistnämnda har problemet att det inte handlar om registreringar, det gäller alltså att i varje enskilt fall kunna bevisa att formgivningen uppfyller kraven för skydd.

Målnummer. PMT 5365-17.

har ansetts vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486). (burk) har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning.

13.3.3 Vilseledande efterbildning. 283. 13.3.3.1 Bedömningsprincipen. 283. 13.3.3.2 Efterbildningar med  efternamn, domännamn m.m.; otillbörlig konkurrens – reglerna om vilseledande efterbildning, företagshemligheter, licensavtal, konkurrensklausuler m.m..

Vilseledande efterbildning. Förbud att efterlikna annat företags särpräglade produkt eller varumärke. Vilseledande förpackningsstorlek. Åkaren döms för vilseledande efterbildning och ett vite på 1 000 000 åkare döms till vite på en miljon kronor för vilseledande efterbildning. vilseledande efterbildning och renommésnyltning, och det slutade med ett de innebar vilseledande efterbildningar och renommésnyltning.