Ståltillverkare som står för ungefär fjorton procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ökade sina utsläpp under 2019 med nästan 600 000 ton 

8150

– En av de största källorna till koldioxidutsläpp i världen är stålproduktionen. Om man minskar utsläppen med hälften har man tagit ett stort steg för att reducera

Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Sverige har varit ett viktigt gruvland i flera hundra år. I början av 1900-talet fanns nästan 500 gruvor, de flesta små. Sedan dess har både antalet gruvor och antalet arbetstillfällen minskat mycket, samtidigt som den totala malmproduktionen ökat rejält (drygt 70 miljoner ton, 2013).

Sveriges miljöpåverkan i världen

  1. Ar paskafton en rod dag
  2. Luftvagsstopp barn

Kol och kolkraftverk står för en liten del av svensk elproduktion. I svenska kolkraftverk används stenkol. 2017 var de tre största produktionsslagen i Sverige vattenkraft (40,3%), kärnkraft (39,3%) och vindkraft (11,0%). Sverige i världen Sedan 1 januari år 1995 är Sverige medlem i EU efter en nationell folkomröstning år 1994. Medlemskapet i EU betyder att Sverige är med i EU:s arbete och kan påverka de beslut som fattas.

Övriga länkar leder till andra webbplatser.

Kolkraft i Sverige. Kol och kolkraftverk står för en liten del av svensk elproduktion. I svenska kolkraftverk används stenkol. 2017 var de tre största produktionsslagen i Sverige vattenkraft (40,3%), kärnkraft (39,3%) och vindkraft (11,0%).

Kisel är vanligt förekommande i jordskorpan men mycket energikrävande att utvinna och rena. Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer.

Sveriges miljöpåverkan i världen

Svensk konsumtion leder till utsläpp och dålig miljöpåverkan i andra delar av världen. Koldioxidutsläppen från avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas framför allt av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika.

Sveriges miljöpåverkan i världen

STYLEBY är ett unikt magasin i Skandinavien – och i världen. Med sitt fokus på personlig stil är det här världens bäst klädda kvinnor öppnar sina garderober. Karta över världens utsläpp. GRAFIK * Koldioxidutsläpp i världen 2010 från fossila bränslen. Procenttalen visar ökningen från 2009. Utsläppssiffrorna är i  CO2-utsläpp per inv.

Sveriges miljöpåverkan i världen

Sverige ska arbeta för att minska klimatförändringarna, stödja insatser för uthållig användning av naturresurser, integrera ekosystemtjänster i samarbetsstrategierna för olika länder och agera för hållbar konsumtion och produktion. Störst utsläpp i jordbruket. Om man beaktar utsläpp från hela livsmedelskedjan, d.v.s. från produktion av råvarorna i jordbruket, vidare till förädling, paketering, transporter, lagring och tillagning och sedan räknar ut hur stora utsläppen blir per kg livsmedel, t.ex.
Smaugs ödemark

”Sverige är ju så litet, det spelar ingen roll vad vi gör”, eller ”det är stora länder som Kina och Indien som måste minska sina utsläpp”. Det här är bara två av alla  De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av  Sverige är ett av världens mest klimat- och miljövänliga länder. Våra utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD oavsett  Konsumtionsbaserade växthusgaser – slutlig användning i Sverige 2008-2018.

I Sverige äter vi i genomsnitt 80 kilo kött per person och år. Vi bör endast äta en fjärdedel så mycket kött som idag.
Andreas persson trelleborg

Sveriges miljöpåverkan i världen


Totalt släppte Sverige ut 63079 tusen ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2018, inklusive utrikesflyg och utrikes sjöfart från Sverige, enligt 

Vi är överens om att den rika världen måste konsumera mindre och hjälpa människor i utvecklingsländer att få konsumera mer, liksom att vår miljöpåverkan i fattiga länder måste reduceras. Vi är överens om åtgärder mot folkökningen i utvecklingsländerna, genom till exempel program för familjeplanering, förändrade sociala (manliga) normer, och utbildning av kvinnor.


Missbruka översättning till engelska

Solcellers miljöpåverkan Olika typer av solceller Solceller i världen. Kina som har mest solceller har också en hög andel fossil el. Sverige, som har betydligt lägre mängd solceller än länderna i topp, har dock lägre andel fossil el än alla dessa länder.

Utifrån huvudkategorier som hur den personliga hälsan påverkas och hur väl ekosystemen skyddas har forskarna bakom ”Environmental performance index” slagit samman data från 20 indikatorer i sin rankning. I topp fem av 2016 års rankning hamnar Finland, följt av Island, Sverige, Danmark och Slovenien. Även om koldioxidutsläppen minskat lite de närmaste åren har det totala utsläppet av koldioxid i världen har sedan 1990 ökat med nästan 50 procent. I Sverige kan det se ut som att koldioxidutsläppen minskar. Det är lätt att vilja klappa sig på axeln för det, men faktum är att mycket av det vi gör och köper skapar utsläpp i andra länder. Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar.

Världens behov av grafit väntas öka de närmaste åren, bland annat för användning i batterier. I Sverige finns stora mineraltillgångar på grafit, uppskattade siffror ligger kring tre miljoner ton grafit (SGU, 2014). Prospektering för grafit sker framförallt i norra delen av Sverige men även på andra platser.

Den samlade effekten installerade solceller under 2017 uppgick till rekordhöga 100,4 GW. Det kan jämföras med Forsmarks största reaktor som producerar 1,2GW per år. Allt fler svenska företag och privatpersoner väljer att producera sin egen solenergi.

Förklaringen till den  Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Men om vi skulle minska jordbruksproduktionen i Sverige, skulle vi i stället  Vi kallar oss världsledande på klimatområdet, men i själva verket driver (Utöver dessa har Sverige också konsumtionsbaserade utsläpp och  Om det nu vore så att klimatet måste ”räddas” genom att världens utsläpp av koldioxid minskar drastiskt, blir frågan vad Sverige kan bidra med. Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär 53,1 miljoner ton utsläpp stod svenskarna för 2018, en ökning med 0,9  Så försvann en sjättedel av Sveriges utsläpp från statistiken är en av världens största massafabriker – och den i Sverige där mest svartlut  Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data.