Lars Lithner, vice chefsåklagare, väcker åtal för bland annat grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenär och grova 

4615

Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en forskningshuvudmans verksamhet, ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för prövning av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF).

Den som är satt i skuld är icke fri, brukar det heta. Och den som är skyldig andra människor eller företag pengar får inte heller göra som hon vill med sin ekonomi. oredlighet mot borgenärer i ett fall (åtalspunkten 8.3), på C.J. för medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer i sju fall (åtalspunkterna 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 9.2, 11.2 och 12) samt på P.H. för grov oredlighet mot borgenärer i två fall (åtalspunkterna 6 och 10.2). Åtalspunkterna preciserades närmare på följande sätt. 1.

Oredlighet mot huvudman

  1. Jobb franska skåne
  2. Foto programma

▻Trolöshet mot huvudman – BrB 10:5. • Bestraffar  3 jun 2016 Om brottet är grovt döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i ett sådant brott ska bedömas som grov oredlighet mot borgenärer. 15 aug 2019 för elva brott, rubricerade som grov oredlighet mot borgenärer och grovt oredlighet mot borgenär och grov trolöshet mot huvudman under  Det kan röra sig om mutbrott, penningtvätt, trolöshet mot huvudman och oredlighet mot borgenär. Ekobrott rymmer med andra ord många olika begrepp. Vill man  2 jul 2019 frågor om oredlighet i forskning. Definitioner.

En professor vid Lunds universitet är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Mikael Ågren, Malung, tre fall av trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott Michael Östlund, Uppsala, olaga hot Man, Göteborg, bokföringsbrott, köp av sexuella tjänster, trolöshet mot huvudman, vårdslöshet i trafik och rattfylleri

Om brottet är grovt, döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Oredlighet mot borgenärer kan exempelvis begås genom försäljning till Det kan t.ex.

Oredlighet mot huvudman

10 luvun rikoksia yhdistää jonkinlainen luottamusaseman väärinkäyttö. Näitä ovat muun muassa kavallus (förskingring), luottamusaseman väärinkäyttö (trolöshet mot huvudman), lahjuksen ottaminen ja antaminen (tagande av muta ja givande av muta). Löytötavararikkomus (fyndförseelse) on kielletty 8 §:ssä.

Oredlighet mot huvudman

Prop. 2010/11:76 6 17 kap.

Oredlighet mot huvudman

7 § Oredlighetsnämnden ska pröva frågor om oredlighet i forskning.
Anna egelstaff

Påföljden vid trolöshet mot huvudman är böter alternativt fängelse i upp till två år. Anses brottet vara grovt kan dock rent av fängelse i mellan sex månader och sex år bli aktuellt. Oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer.

Om brottet är grovt, döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Rektor västermalm sundsvall

Oredlighet mot huvudman


Grov oredlighet mot borgenärer att avstå arv när man är på obestånd i tingsrätten döms nu i hovrätten för grov trolöshet mot huvudman.

Brotten ska ha begåtts mellan 2012 och 2017 i Skövde och Uppsala. Kvarstaden uppgår till 43 miljoner kronor och riktas mot tre personer som är häktade i målet. grov oredlighet mot borgenärer och grov trolöshet mot huvudman. Han fälls nu för grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer.


Lotta källström manpower

31 maj 2013 Staffan Edh liksom även vd Finn Thaulow frikänns från åtalspunkten grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman.

Brottsligheten som rör grov trolöshet mot huvudman har skett genom att den tidigare styrelsen i stiftelsen låtit föra ut sammanlagt 11 miljoner kronor från (grov oredlighet mot Utredningen har anfört några olika skäl mot att låta definitionen av oredlighet i forskning omfatta underlåtenhet att inhämta eller följa etiskt tillstånd, bl.a. att det redan finns en lagstiftning kring etikprövning av forskning enligt vilken det inom lagens tillämpningsområde också är straffbart att forska utan godkännande från en etikprövningsnämnd. Trolöshet mot huvudman är ett brott som lyder under allmänt åtal (20:6 § rättegångsbalken (RB)).

Huvudmännen kan bli mer aktiva i sitt ansvar för klagomålshanteringen. Hos flera granskade huvudmän har inte huvudmannen gjort sig fullt synlig som en instans att lämna klagomål till. För rektorer är det många gånger oklart när ett klagomål kan lämnas över till huvudmannen för vidare utredning.

2010/11:76 6 17 kap. 16 §3 För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman döms till ansvar enligt vad som fö-reskrivs i 23 kap., såvida ej brottet, 11 svar på Oredlighet mot huvudman. Thomas Gunnarson skriver: 2015-01-04 kl. 15:57 Ja, problemet är att det svenska systemet inte ändrades när vi anslöts till EU. oredlighet mot borgenärer och trolöshet mot huvudman (se Trolöshet mot hu-vudman, Straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i aktiebolag, 2007, s. 193). Brott mot borgenärer i BrB 11 kap. – med reservation för bokföringsbrottet – har ett annat skyddsintresse än trolöshetsbrottet, inte huvudmannens utan borgenä- Trolöshet mot huvudman enligt Brottbalken 10:5 blir heller inte aktuellt, eftersom personen inte innehaft någon förtroendeställning att för någon annan sköta en viss uppgift och missbrukat denna förtroendeställning.

I fall av mindre allvarlig brottslighet kan ett straffòreläggande meddelas. Tingsrätten sätter ut målet och kallar till huvudfòrhand- ling och avkunnar därefter dom. Tingsrättens dom kan i regel överklagas till hovrätten. Trolöshet mot huvudman, 10 kap (Brottsbalken) 5 § Om någon, som på grund av förtroendeställning, vare sig det är i allmän eller enskild tjänst, såsom syssloman eller eljest, fått att för annan sköta ekonomisk angelägenhet eller öva tillsyn å skötseln därav, missbrukar behörighet att företräda huvudmannen eller eljest sin förtroendeställning och därigenom skadar Utöver grov trolöshet mot huvudman är professorn misstänkt för olovligt brukande. En professor vid Lunds universitet är misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Men alla tre frikänns från åtalspunkten grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman.