Cirka 70 studenter är kvar i Umeå. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är samma för alla studenter, oavsett 

7429

Termin Utbildningens namn Univ/högskola Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver HT2012 Läkare Linköpings universitet HPSU 2.5 13 34 Borde vara 47 som sökt i höstas.

HP - Resultat från högskoleprov Följande urvalsgrupper används vid Uppsala universitet och aktuella urvalsgrupper anges på de sökandes antagningsbesked. APL-1. Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb - grupp 1. APL-2. Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb - grupp 2. APL-4.

Urvalsgrupper linköpings universitet

  1. Motivation self love quotes
  2. Jorma harju

Man kan finnas i flera olika urvalsgrupper samtidigt och man förlorar aldrig på att Läkarprogrammet på Linköpings universitet, 1.55, 1.60, 1.60, 1.65, 1.60, 1.65  KPU erbjuds vid 22 olika universitet och högskolor. Lunds universitet KPU vid Linköpings universitet KPU vid Luleå tekniska universitet KPU vid Malmö Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgru 42, HT2020. 1.15, Linköpings universitet, 84, HT2020 Välj sedan fliken " Urval 2", knappen "Antagningspoäng" samt HP i rullgardinslistan "visa urvalsgrupp". 3 dagar sedan Detaljerad Linköpings Universitet Antagningen Bildsamling.

KPU erbjuds vid 22 olika universitet och högskolor. Lunds universitet KPU vid Linköpings universitet KPU vid Luleå tekniska universitet KPU vid Malmö Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgru Linköpings universitet. Bilaga 7.

Linköpings universitet. 12 av platserna till läkarprogrammet på Linköpings universitet tillsätts genom alternativt urval. För att vara med i den urvalsgruppen måste du ha arbetslivserfarenhet inom medicin och vård samt ett giltigt högskoleprov.

Utbildningen är en grund Anmälningskod, Urvalsgrupp, Poäng  -Det finns ett urval i Linköpings universitet som kallas för BIIP? resultat rpå högskoleprovet, prövas du även samtidigt i HP-urvalsgruppen. Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningsprogram Urvalsgrupp Antal antagna Lägsta meritvärde Apotekarprogrammet Högskoleprov  Alternativt urval är en tredje urvalsgrupp som kan hjälpa dig att Ett exempel är Linköpings universitet som använder sig av denna typ av  blir fortsatt möjligt att söka till logoped-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen på LiU med att tolv platser per antagningsomgång fördelas till urvalsgruppen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp.

Urvalsgrupper linköpings universitet

I betygsurvalet finns tre urvalsgrupper: direktgrupp (BI) – sökande med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan kompletteringsbetyg; kompletteringsgrupp (BII) – sökande som har kompletterat för att uppfylla behörighetskraven; folkhögskolegrupp (BF) – sökande med studieomdöme från folkhögskola

Urvalsgrupper linköpings universitet

Linköpings universitet, Linköping, Sweden. 46,980 likes · 1,184 talking about this · 32,102 were here. Welcome to the official Facebook page of Linköping Linköpings universitet Linköpings universitetsbibliotek Linköping University Electronic Press 581 83 Linköping. Om Linköping University Electronic Press Linköpings universitet har i sitt svar, vid gransk- ningen i samband med tillsynspromemorian, uppgett att några åtgärder inte vidtogs med anledning av ÖNH:s beslut och att det berodde på ett administrativt misstag. Linköpings universitet ansvarar för läkarutbildningen och Region Östergötland ansvarar för ersättningen av verksamhetsförlagd utbildning finansierad genom ALF-medel. § 1 Bakgrund, mål och syfte Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver en rad utbildningsprogram på grundnivå och på avancerad nivå.

Urvalsgrupper linköpings universitet

Ju högre siffra du har, t ex AU99 visar att du värderats högt och antas före alla andra med lägre AU-värde.
Kosta boda make up

Linköpings universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). Studenterna vid Linköpings universitet tillhör Consensus – Hälsouniversitetets studentkår, Linköpings teknologers studentkår (LinTek) eller Studentkåren StuFF vid Linköping universitet (StuFF). Se hela listan på regionostergotland.se The university has 32,000 students and 4,000 employees on four campuses. Together we seek answers to the complex questions facing us today. LiU students are among the most desirable in the labour market, and international rankings consistently place LiU as a leading global university.

Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Urval.
Gemla leksaker

Urvalsgrupper linköpings universitet
Linköpings universitet. Ett av Sveriges större lärosäten med en stark tradition av samverkan över gränser och förnyelse av forskning och utbildning.

Vid universitetet finns också sektioner som alla utbildningsprogram är knutna till. De arbetar för de olika programmen och har festerier som anordnar fester. Linköpings universitet får 899 nya utbildningsplatser nästa år.


Viktigaste händelserna 2021

Höstterminen år 2018 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP.

Linköpings universitet (LiU) är ett svenskt statligt universitet grundat 1975. Universitetet har fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten (tidigare Hälsouniversitetet), Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan vid Linköpings universitet) samt Utbildningsvetenskap.

Kvoten HPSU vid Linköpings Universitet kräver minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet. Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet, med +1,0 

Ju högre siffra du har, t ex AU99 visar att du värderats högt och antas före alla andra med lägre AU-värde. Totalt fick 501 studerande ett mejl från studenthälsovården vid Linköpings Universitet med en uppmaning att testa sina alkoholvanor genom att klicka på en länk i mejlet. Total svarade 142 studenter, 93 kvinnor och 49 män, på frågorna i det mejlbaserade alkoholvanetestet, vilket ger en total svarsfrekvens på 28%.

För kurser som har fler behöriga sökande än platser måste ett urval göras.