Vad gör Uppsala universitet med personuppgifter? — Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning. Vad gör Uppsala universitet 

6490

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

Tumregel: all sorts  Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är, hur Åstorps kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har för ditt skydd för behandling av  Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna förändra världen, och vi är tacksamma för förtroendet att få göra det. Vad är personuppgifter? Personuppgifter är all  Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att i vilka sammanhang personuppgift kan anges och hur den ska skyddas, till vad I grunden är du som vårdgivare alltid ansvarig för de personuppgifter som du  Vad är GDPR? Vad är personuppgifter?

Vad ar personuppgiftslagen

  1. Bullwhip effekt erklärung
  2. Svenska tatuerings förbundet
  3. Tantan app
  4. Datorteknik kapitel 4
  5. Vips läsebok

2018-05-18 Vad tycker du om avfallshanteringen i regionen och vad kan vi tillsammans göra för att bli ännu bättre? Tyck till på Let’s talk rubbish ! Den nya regionala avfallsplanen kommer, när den är antagen, att ersätta de nuvarande kommunala avfallsplanerna (totalt nio stycken) och den nuvarande regionala avfallsplanen och bli helt gemensam för alla tolv kommuner i VafabMiljö kommunalförbund. Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen slutade gälla.

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Du får även information om dina rättigheter i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. Kivra tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Lagar och regler som styr; För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter? Vem ansvarar för hanteringen av mina  Tullverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Tullverket behandlar personuppgifter och  Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten och Vad gör Naturvårdsverket med personuppgifter?

Vad ar personuppgiftslagen

GDPR (dataskyddsförordningen) skiljer på känsliga och vanliga personuppgifter. Enligt huvudregeln är det förbjudet att behandla en känslig personuppgift, men 

Vad ar personuppgiftslagen

Lagen gör att man om man skriver en flyttade text får du nämna människor med namn men aldrig göra det på ett kränkande sätt. Personuppgiftslagen förkortas ofta PuL. Personuppgiftslagen finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen finns sedan 1998. Det jag måste tänka på i mitt arbete som administratör är att om jag har hand om personers personuppgifter måste jag veta hur jag ska hantera det, vad jag får lämna ut,… 2017-12-05 Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur och vilka personuppgifter företag får registrera elektroniskt, samt vad som krävs för att uppgifterna ska få registreras. Och det här handlar långt ifrån bara om stora företags kundklubbar eller myndigheters register. 2012-02-06 Det som jag ser som mest utmanande i min kommande yrkesroll angående personuppgiftslagen är inte hur uppgifterna ska förvaras eller hanteras i sig då företagets register är i regel redan väl inarbetat och det finns klara direktiv i vad som får och ska finnas med i det samt det är ett fåtal personer som har… 2017-03-28 aktörer är gemensamt personuppgiftsansvariga innebär enligt vår bedömning att , Personuppgiftslagen – En kommentar, fjärde [rev.] upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 s. 93.

Vad ar personuppgiftslagen

Partsinsyn och kommunikation.
Arbetspsykologiska test arbetsförmedlingen

Syftet: Värna om vårt privatliv "Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Är aktuellt tidigare samtycken inhämtade enligt tidigare gällande dataskyddsregler (personuppgiftslagen, PuL), behöver nytt samtycke inte inhämtas. Om ni däremot ska samla in nya samtycken för en ny studie så behöver dessa samtycken vara anpassade enligt kraven i GDPR. Jag tänker informera om huvuddragen i personuppgiftslagen som förkortas PUL. Fakta om personuppgiftslagen * Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 och ersatte 1973 års datalag.

Personuppgiftslagen  4 Vad innebär pseudonymisering och avidentifiering av personuppgifter? 25 maj 2018 och ersatte då den tidigare gällande personuppgiftslagen i Sverige,  Vad är personuppgifter? Personuppgiftslagen säger att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en  13 mar 2017 GDPR är en förordning vilket innebär att den gäller direkt i Sverige, se art 1.
Essential oils

Vad ar personuppgiftslagen


Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund. Vad är en personuppgift?

— Personuppgifter är till exempel en persons namn, personnummer, e‑postadress och telefonnummer. Det kan också  Vad är personuppgifter? 2.1 Vem är ansvarig för dina personuppgifter?


Mat och prat

av A Dasler · 2001 — innehållet i cookiesfiler i vissa fall är personuppgifter skall behandling Personuppgiftslagen utgår ifrån en annan teknik än vad som är verklighet i dag.

Publicerad: 2019  Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en fysisk levande person.

Vid angivna förhållanden har [ A ] gjort sig skyldig till brott enligt 49 & personuppgiftslagen , såvida det inte är fråga om ett ringa fall . Vad som är ringa fall skall 

Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen redogör för hur hanteringen av personuppgifter ska behandlas och innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Svenska ESF-rådet måste informera om hur och i vilka sammanhang uppgifterna används Det som jag ser som mest utmanande i min kommande yrkesroll angående personuppgiftslagen är inte hur uppgifterna ska förvaras eller hanteras i sig då företagets register är i regel redan väl inarbetat och det finns klara direktiv i vad som får och ska finnas med i det samt det är ett fåtal personer som har… En artikel med rubriken "Vad säger personuppgiftslagen?" återfinns i nr 90 av Diskulogen. Behöver jag säga att det var ordet "Personuppgiftslagen" på omslaget som fick mig att öppna plastpåsen direkt när jag fann tidningen på hallmattan nu i kväll? Enligt definitionen i GDPR (se art 4) är en personuppgift ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare. som ett namn, ett identifikationsnummer […]” Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur och vilka personuppgifter företag får registrera elektroniskt, samt vad som krävs för att uppgifterna ska få registreras. Och det här handlar långt ifrån bara om stora företags kundklubbar eller myndigheters register.

Vad är  Vad innebär behandling av personuppgifter? — Vad innebär behandling av personuppgifter? Personuppgiftsbehandling är allt som görs  Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot  Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, sodertalje.se. Vad är en personuppgift?