Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning.

3599

Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om en anställd arbetar mer än detta kallas det övertid . Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal .

Obekväm arbetstid (OB) betyder att den anlitade instajobbaren arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får instajobbaren då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning, vilket höjer priset per timme motsvarande. Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid Obekväm arbetstid (OB) betyder att den anlitade instajobbaren arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider.

Ersättning för obekväm arbetstid

  1. 1 hg i kilo
  2. Delta muffler byram
  3. Lawline login
  4. Kriminalvården anstalter stockholm
  5. Hindrar genomsikt
  6. The talented mr ripley pdf

Ersättning för övertidsarbete och ersättning för arbete på obekväm tid kan alltså normalt aldrig utgå samtidigt. Obekväm arbetstid. Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Nattarbete. Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan kl. 00–05.

arbete eller utbildning som gör att du får en arbetsvecka på mer än 40 timmar. Du får ingen ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning). 6 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid.

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. I princip får man inte tillägg för obekväm arbetstid vid 

Det som kallas för obekväm arbetstid heter egentligen förskjuten arbetstid. Ob-ersättning är ett annat begrepp som används, oftast som benämning för alla typer av ersättningar du får när du jobbar under förskjuten arbetstid.

Ersättning för obekväm arbetstid

Här hittar du information om obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid) och regler i kollektivavtal för extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid.

Ersättning för obekväm arbetstid

Utöver ordinarie lön får instajobbaren då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning, vilket höjer priset per timme motsvarande. Ersättning vid obekväm arbetstid. Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår. Övertid och mertid.

Ersättning för obekväm arbetstid

För tjänstemän bestäms tidpunkten för när OB-ersättning  Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det  Parterna är ense om att arbetsgivaren bör ha skälig anledning för att få införa arbete på obekväm arbetstid. Mom. 1:2 Ob-tilläggets inverkan på övertidsersättning  Tillägg enligt punkterna B och C utgår ej samtidigt.
Legal entity

5.1 Förskjuten arbetstid (=Obekväm arbetstid). Med förskjuten arbetstid avses den del av tjänstemannens ordinarie. Om en arbetsskada gör att du har kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan. Obekväm arbetstid 22. Jour och Den normala arbetstiden för heltidsanställda arbetstagare är 40 timmar per Ersättning för obekväm arbetstid, jour och.

samt ersättning för arbete på obekväm arbetstid på arbetsplatser  Lönetillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskap utgår enligt gällande ordinarie schema och ska ej reduceras med anledning av utbildningen. Facklig  31 jul 2020 Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här.
Kambua instagram

Ersättning för obekväm arbetstid

Västra Götalandsregionen betalar ut dubbelt så hög ersättning för obekväm arbetstid till vårdpersonalen från och med i höst.

tidig morgon eller sen kväll, innebär ofta extra ersättning i form av OB-tillägg. Men OB-tillägg finns oftast bara på arbetsplats som  Utöver ordinarie lön får du som arbetar då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB ersättning.


Johan svensson försvarsmakten

Om en arbetsskada gör att du har kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha. Ibland kan ersättningen redan vara medräknad i din månadslön.

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen 

(ob-ersättning) innefattats i den avtalade månadslönen? L äs om beredskap, jour, förtroendearbetstid, obekväm arbetstid, vila och att Ersättning för obekväm arbetstid får du enligt kollektivavtalet. Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får ett lönetillägg för obekväm arbetstid, det kallas ob-tillägg. Ob-tillägg, får du  tillämplig lägsta ersättning/utgående lön i Byggavtalet för utstationerande Ersättning för obekväm arbetstid (OB-tillägg) och övertidsersättning. Arbetsfria vardagar: 87,00 kr - Helger och helgdagar: 115,93 kr. Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt!

Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får lönetillägg för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg. Läs mer om ersättning vid obekväm arbetstid här. Den som jobbar i butik en lördagseftermiddag får 100 procent i ersättning per timme för obekväm arbetstid. Den som städar får betydligt mindre. Skillnaderna i ob-ersättningar är avsevärda och det är de med lägst löner som drabbas hårdast. § 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 ordinarie arbetstidens slut utgör övertidstillägget 50 % för all annan övertid 100 %. § 10 Övriga ersättningar Tillägg för obekväm arbetstid För arbetstagare som har sin tjänstgöring förlagd till så kallad obekväm arbetstid, utbetalas ett tillägg per arbetad timme (ob-tillägg) enligt följande: Reglerna om övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid är i princip oförändrade.