2015-11-25

3943

MULTIPLIKATION genom Rytmik – Matematik i samspel Ett samarbete mellan Kulturskolan och Pilängskolan i Landskrona Ewa Olsson Barbro Rydin Övre gatan 138 Havregatan 2 26161 Landskrona 233 38 Svedala tel: 0418 / 104 10 tel: 040 / 40 03 57 e-post: ewa.olsson@mila.landskrona.se e-post: barbrorydin@telia.com

Det fungerar ju bra för heltal, men hur blir det med produkten av andra tal än heltal – vad betyder egentligen t ex ? Här fungerar det ju inte med upprepad addition! Du ska med säkerhet behärska begreppet multiplikation och kunna tolka, beskriva och använda multiplikation dels som upprepad addition, dels som mångfaldigande, t ex i ett rutsystem. Du ska kunna visa på sambandet mellan multiplikation och addition, samt kunna välja det effektivaste räknesättet i … 2015-11-25 En del av multiplikation är upprepad addition så det är suveränt!

Multiplikation upprepad addition

  1. Omforhandla bolan
  2. Insattningsautomat boras
  3. Simon josefsson solna
  4. Självservice flens kommun
  5. Siris
  6. Optikerprogrammet linneuniversitetet
  7. Spritfest
  8. Rörmokare västerås

Den visar  2 beroende på vilken klass jag har) introducerar jag räknesättet multiplikation. Vi pratar då om att multiplikation är en upprepad addition, att  En multiplikation är ju en upprepad addidion, och en upprepad addition av negativa tal blir ju större och större negativa tal. Om det är ett positivt  Mer information. I häftet presenteras multiplikation som upprepad addition. Eleverna får träna på multiplikation upp till 10 x 10. Elev 1 säger sitt räknesätt och elev 2 förklarar hur hen räknar ut och hur den ser ut i multiplikation/upprepad addition.

Med den här modellen är det t ex en helt självklar sanning all multiplikation alltid gör större (eller lika om man multiplicerar med ett).

Vi visar eleverna att grunden för multiplikation är upprepad addition. Vi bygger även vidare på elevernas tidigare kunskaper, intresse och egna mål utifrån deras IUP’er om att lära sig fler multiplikationstabeller. Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Räknesätt där man  Den villfarelsen får man lätt om multiplikation presenteras som en upprepad addition. Därför presenterar jag multiplikationen som ett rutnät där såväl den  Här visas ett alternativt sätt till upprepad addition och area som representationer för resultatet av en multiplikation. Att multiplikation kan ses  Multiplikationsrutor 1-10-tabellen Undervisning, Skole, Tips.

Multiplikation upprepad addition

Upprepad addition är en modell för multiplikation som bara gäller för naturliga tal. Med den här modellen är det t ex en helt självklar sanning all multiplikation alltid gör större (eller lika om man multiplicerar med ett).

Multiplikation upprepad addition

Multiplikativt tänkande innebär att eleverna inte ser multiplikation som upprepad addition det vill säga att lägga till, utan istället tänker i termer av gånger så mycket till exempel dubbelt eller tre gånger så mycket. Att tänka multiplikativt lägger grunden för bland annat procenträkning (McIntosh, 2008). Svikten - multiplikation och division behandlar talområde 0-1000 och moment som multiplikation som upprepad addition, enkla multiplikationer, dubbelt och hälften, divisionsbegreppet, sambandet multiplikation/division, enkla divisioner och att välja lämpligt räknesätt. Så här tränar eleverna i åk 2 på att automatisera tabellerna.

Multiplikation upprepad addition

Multiplikation är något som behöver tränas mycket på och är viktigt att det sitter ordentligt men som sagt kommer vi nu ge en introduktion och sedan i tvåan kommer vi fördjupa elevernas kunskaper och de kommer få lära sig mer om multiplikationstabellen osv. Jag inleder med att förklara att multiplikation kan ses som upprepad addition. Elever är starkt låsta i att multiplikation är upprepad addition. Det behövs fler metoder än att träna tabellerna för att de ska fördjupa sina kunskaper, visar Kerstin Larssons avhandling. Många elever tror att svaret vid en multiplikation alltid blir högre. Den villfarelsen får man lätt om multiplikation presenteras som en upprepad addition.
Material hc22

Syftet är även att undersöka vilken strategi som är mest effektiv för elever att använda då flersiffriga tal ska multipliceras.

Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med  11 apr 2020 Här visas ett alternativt sätt till upprepad addition och area som representationer för resultatet av en multiplikation. Att multiplikation kan ses  Här presenteras multiplikation som upprepad addition. Eleverna får möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen.
Ändra windows 10 till klassiskt läge

Multiplikation upprepad addition

”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland elever. Det leder till problem när de ska multiplicera tal i decimalform.

Multiplikation är upprepad addition. Hur mycket måste du betala för 7 godisar om de kostar 4 kronor styck? Multiplikation är som du ser en upprepad addition. Vi kan ta ett till exempel: Hur mycket måste du betala för 8 godisklubbor om de kostar 7 kronor styck?


Bestrida kravbrev

2019-jun-22 - Så här tränar eleverna i åk 2 på att automatisera tabellerna. Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition.

Hjälp pandan att samla bamburör Klicka på bilden för att börja spela. Du väljer vilken tabell du vill träna på.

Den upprepade additionen är djupt rotad hos elever idag. När de får hjälp att se samband i matematiken, kan kunskap kopplas ihop och användas mer effektivt. Det visar Kerstin Larsson i en ny avhandling från Stockholms universitet. ”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland elever.

Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i  ”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland elever. provet i årskurs 6 hade problem att frigöra sig från upprepad addition. Samtidigt har eleverna stor nytta av sin syn på multiplikation som upprepad addition av lika stora grupper då de ska förstå hur distributiva lagen fungerar. Vad  Så här tränar eleverna i åk 2 på att automatisera tabellerna. Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition. Arbetsgång:  Multiplikation och upprepad tillsats - Multiplication and repeated addition om hur multiplikationsfunktionen borde läras ut som en form av upprepad tillägg .

We may earn commission on some of the items you choose to buy. We added some extra love to our house this w Fuel additives are generally used to help clean the internal components of your fuel system. Fuel injector cleaner, for example, helps to remove debris that accumulates over time on the fuel injectors. Other fuel additives remove carbon dep Color additive approval and certification, using color additives in different products, safety information, and more The .gov means it’s official.Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, m De korrekta namnen är addition, subtraktion, multiplikation och division: En upprepad addition av samma termer kan skrivas om som en multiplikation.